RSS

Archive | سردار شهید شفیع زاده خوراک خبر هوان برای این بخش

شهادت یعنی

September 14, 2011

5 نظر

شهادت یعنی

بسم الله الرحمن الرحیم غرق نگاه بودند و چنان تماشایی در او محو شدند که او چنین دیدنی در آنان پیداست… هرکه خدا رو بیش از خود دوست دارد بی شک شهید خواهد شد صلواتش فراموش نشه….التماس دعا این پادکست رو هم زیاد گوش میدم  خیلی حس خوبی داره | دوسش دارم|: شور عشق

ادامه مطلب ...

سردار شهید شفیع زاده

March 13, 2011

0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم زندگی از شهادت آغاز میشود… از حضور در محضر شهید    

ادامه مطلب ...

پوستر شهید گمنام

March 9, 2011

0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم :چنین آموختم …هر که در فنایش نیست تر…در بقایش هست تر …نماندن شرط ماندن است با دانلودش صلواتشو خالصانه هدیه کن به روح پاک شهدای گمنام    

ادامه مطلب ...