RSS

Archive | سردار شهید علی هاشمی خوراک خبر هوان برای این بخش

شهادت یعنی

September 14, 2011

5 نظر

شهادت یعنی

بسم الله الرحمن الرحیم غرق نگاه بودند و چنان تماشایی در او محو شدند که او چنین دیدنی در آنان پیداست… هرکه خدا رو بیش از خود دوست دارد بی شک شهید خواهد شد صلواتش فراموش نشه….التماس دعا این پادکست رو هم زیاد گوش میدم  خیلی حس خوبی داره | دوسش دارم|: شور عشق

ادامه مطلب ...

سردار شهید علی هاشمی

March 13, 2011

1 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم می گویند: جایشان خالی است من نمی فهمم! مگر در نظام تکوین جایی خالی است؟!

ادامه مطلب ...

پوستر شهید گمنام

March 9, 2011

0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم :چنین آموختم …هر که در فنایش نیست تر…در بقایش هست تر …نماندن شرط ماندن است با دانلودش صلواتشو خالصانه هدیه کن به روح پاک شهدای گمنام    

ادامه مطلب ...